این‌که تاکنون چرا اهر به‌درستی در ریل توسعه قرار نگرفته برای ما سؤال است!

این‌که تاکنون چرا اهر به‌درستی در ریل توسعه قرار نگرفته برای ما سؤال است!

زاهد محمودی در نشست عیدانه مدیران با اصحاب رسانه و خبرنگاران اهر با اشاره به اینکه طبق قولی که در روز خبرنگار داده بودیم مدیران دستگاه‌های دولتی آماده پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران هستند، اظهار داشت: این نشست در راستای شفاف‌سازی و ملزم کردن دستگاه‌های دولتی برای پاسخگویی به اصحاب رسانه است.

محاکمه سردبیر روزنامه گاردین به خاطر نشر پیام حج رهبر معظم انقلاب

محاکمه سردبیر روزنامه گاردین به خاطر نشر پیام حج رهبر معظم انقلاب

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: ایجاد فرقه‌های مختلف، گروهک‌های تروریستی مانند طالبان یا تربیت روحانی افراطی و وهابی ضدشیعی از طریق آل‌سعود نشانه نفوذ روحانیون افراطی و وهابی عربستان در مساجد انگلیس و اروپا و شکل‌گیری تشیع انگلیسی است.