۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی تاریخ و توجه به توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران است

۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی تاریخ و توجه به توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران است

اهروصال: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر گفت:در چنین شرایطی، سیزده آبان، فرصتی برای بازخوانی حوادث تاریخی و توجه به توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران است تجارب تاریخی به ما می‌آموزد که نباید نسبت به آمریکا خوش‌بین بود و به او اعتماد کرد.