به گزارش اهروصال؛ کمیته پشتیبانی بسیج دانش آموزی در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان اهر و در رابطه با ۱۳راهپیمایی آبان ماه برگزار گردید.

تصاویر/