به گزارش اهروصال؛ راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با شکوه تر از همیشه برگزار شد که مشت محکمی بر دهان ترامپ و یاوه گویان بود.

تصاویر: سید محمد راثی/