واحد اهر درطرحهای دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی پیشرو از دیگر واحد آذربایجانشرقی است

واحد اهر درطرحهای دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی پیشرو از دیگر واحد آذربایجانشرقی است

رییس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی در جمع اساتید کارکنان و دانشجویان گفت ، واحد اهر با طرح های اقتصاد مقاومتی ودانش بنیان از اکثر واحدهای دانشگاهی و حتی از مرکز استان جلوتر بوده و این امر نشان از تلاش مجموعه این دانشگاه برای رشد و توسعه دانشگاه است.

تشکیل کمپین “هر ورزشکار و ورزش‌دوست پنج‌آجر” در اهر/ مدیریت بدون اعتبارات دولتی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است

تشکیل کمپین “هر ورزشکار و ورزش‌دوست پنج‌آجر” در اهر/ مدیریت بدون اعتبارات دولتی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است

اهروصال: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر بابیان اینکه نهضت ” هر ورزشکار و ورزش‌دوست پنج‌آجر” با تشکیل بسیج سازندگی ورزش، معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده است، گفت: مدیریت بدون اعتبارات دولتی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.