اگر امنیت در کشور حاکم نبود سرمایه گذاری به کشور روی نمی آورد / امنیت کشور را مدیون نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امینیتی و نظامی کشور هستیم

اگر امنیت در کشور حاکم نبود سرمایه گذاری به کشور روی نمی آورد / امنیت کشور را مدیون نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امینیتی و نظامی کشور هستیم

محمودی: امروزه بزرگ‌ترین ویژگی که در جمهوری اسلامی ایران است اعتماد مردمی به نیروی انتظامی است. همین مسئله باعث شده است که یک ضریب امنیتی بالا در کشور به دست بیاید.