از بوی تعفن بعضی از این روحانیون دنیا در عذاب است …

از بوی تعفن بعضی از این روحانیون دنیا در عذاب است …

بعد از جنگ جهانی دوم یک مقام امنیتی امریکا برای نفوذ و تغییر سبک زندگی دیگر جوامع دنیا عروسکی ساخت که توانست در طول چهار دهه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون عروسک به حدود صدوبیست کشور جهان بفروش برساند عروسک که نام دختر همین آقای بقول خودمانی سرهنگ را هم برای نام عروسک که (باربی)باشد گذاشته بود.

مردم اهر در زیر سایه خورشید

مردم اهر در زیر سایه خورشید

کاروان خادمین امام رضا (ع) در قالب کاروان زیر سایه خورشید در اهر حضور یافته و پرچم آستان قدس رضوی را در پارک شیخ شهاب الدین این شهرستان در معرض دید عموم قرار دادند.