فقدان نگاه علمی مسئولان پایه‌گذار بحران آب در کشور است

فقدان نگاه علمی مسئولان پایه‌گذار بحران آب در کشور است

مدیرکل دفتر آموزش میحط زیست کشور با توجه به بحران آب میناب گفت: فقدان نگاه عالمانه مسئولان در پایه گذاری بحران آب کشور نقش بسزائی دارد. به گزارش اهروصال به نقل از تسنیم، محمد درویش در دومین همایش آب در شهرستان میناب با بازدید از دشتها و نقاط آسیب دیده در این شهرستان اظهار داشت:

فشار انتقال آب از میناب به بندرعباس و سایر شهرهای هرمزگان کاهش یابد

فشار انتقال آب از میناب به بندرعباس و سایر شهرهای هرمزگان کاهش یابد

 استاندار هرمزگان گفت:‌برنامه‌ریزی‌ها در استان هرمزگان به سمتی است که فشار انتقال آب از میناب به بندرعباس و دیگر شهرها را کم کنیم. به گزارش اهروصال به نقل از تسنیم، جاسم جادری عصر امروز در جلسه شورای اداری میناب، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها در استان هرمزگان به سمتی است که فشار انتقال آب از میناب به بندرعباس