ضعف زیرساخت های فرهنگی دلمشغولی هنرمندان اهری

ضعف زیرساخت های فرهنگی دلمشغولی هنرمندان اهری

در کنار مشکلات فنی و پشتیبانی برای برگزاری مراسم مختلف فرهنگی و هنری، نبود سالن های مناسب و غیر استاندارد بودن سالن های موجود یکی از دل مشغولی های هنرمندان شهرستان اهر برای اجرای برنامه های هنری است.

ضرورت پرهیز از تشریفات زائد در مراسم ختم

ضرورت پرهیز از تشریفات زائد در مراسم ختم

بسیاری از مراسم که اکنون در جامعه ایرانی و در برخی مناطق، با شدت و اهمیت بیشتری، جزو سنت‌های فراموش‌نشدنی! مردم شده و هزینه‌های هنگفتی را نیز روی دست صاحبان مراسم و عزا گذاشته، فاقد وجاهت شرعی و دینی هستند.