خطری بالاتر از ۲۰۳۰!

خطری بالاتر از ۲۰۳۰!

روندِ کالایی شدن تعلیم و تربیت به سرعت در حال نهادینه شدن است. وارد شدن مولفه‌ای به نام پول به نظام آموزشی کشور، بسیار پیش‌تر از ۲۰۳۰ آغاز شده. گسترش تعداد مدارس پولی ذیل خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، سالهاست دنبال می‌شود.

۱۰ ایراد اساسی سند ۲۰۳۰

۱۰ ایراد اساسی سند ۲۰۳۰

سند آموزش ۲۰۳۰ که از سوی یونسکو به عنوان سند راهبردی آموزش در سطوح مختلف به کشورها از جمله کشورمان ارایه شده است، نسخه شفابخش و قابل اعتمادی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش ما نیست.