پرستاران و پزشکان مطالباتی دارند که باید رسیدگی شود

پرستاران و پزشکان مطالباتی دارند که باید رسیدگی شود

دکتر مهدی زاده: پرستاران و پزشکان مطالبات به حقی دارند که باید برآورده شود، البته این‌یک مشکل سراسری است که به دلیل عدم هماهنگی شرکت‌های بیمه با مراکز درمانی به وجود آمده است و مسئولین پیگیر هستند تا این مشکلات در سریع‌ترین زمان حل شود.