شرح زندگی اولین «مجروح»ِ کلیبری دفاع مقدس

شرح زندگی اولین «مجروح»ِ کلیبری دفاع مقدس

زخم واقعیِ جنگ، هنوز جان و روحِ خیلی از سربازانِ وطن را می‌خراشد؛ در میان همه‌ی این زخم‌ها – البته – نادیده گرفته شدن، بدترین زخمی است که می‌تواند بر روح و جان یک سرباز بنشیند…

شهادت‌طلبی را ما از امام حسین (ع) یاد گرفته‌ایم

شهادت‌طلبی را ما از امام حسین (ع) یاد گرفته‌ایم

ممی زاده: شهریورماه ۵۹ صدام در مصاحبه‌ای که بابا تلویزیون عراق داشت؛ دستور حمله به ایران را صادر کرد. وقتی از زمان مصاحبه بعدی سؤال شد؛ گفت هفته بعد در تهران مصاحبه بعدی انجام خواهد شد. محاسبات ارتش عراق نشان می‌داد که ظرف ۱ هفته می‌توانند کل ایران را تصرف کنند.