تلاش برای جلب رضایت مردم با هم افزایی بیشتر

تلاش برای جلب رضایت مردم با هم افزایی بیشتر

به گزارش اهروصال، مهندس جمال امید در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر اظهار داشت: شهرداری مهمترین نهاد خدمات رسانی شهری و نقش مهمی در زندگی روزمره شهروندان دارد، شهرداری محروم و کم درآمدی همچون کلیبر با حجم بالای مشکلات و کمبود و محدودیت های مالی بدون همراهی و همکاری مردم توان حل مشکلات و معضلات