آیا منطقه ارسباران که مقام معظم رهبری آن را منطقه شجاعت می‌دانند در رسانه ملی سهمی ندارد؟

آیا منطقه ارسباران که مقام معظم رهبری آن را منطقه شجاعت می‌دانند در رسانه ملی سهمی ندارد؟

دبیر جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران گفت: در صداوسیما حتی یک دقیقه هم به جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران توجه نشد و صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی فقط یک دقیقه از نمایش را در رسانه پخش کرد.

هفته نامه عصر آدینه ویژه اهر منتشر شد

هفته نامه عصر آدینه ویژه اهر منتشر شد

تیتر هایی که در صفحه نخست آمده است:   -محیط زیست یک مسئله ملی است و به شخص یا جناحی وایسته نیست دولت به نظریه پردازی های دینی عالمان دین و حوزه همپای دانشگاه و فرهیختگان نیاز دارد ـ باید« نمی شود، نمی گذارند و نمی توانیم» را از شخصیت های ارسباران بزداییم ـ فرش