شغل پرستاری بسیار مهم و حساس است / زیرساخت های سلامت در شهرستان اهر آماده است

شغل پرستاری بسیار مهم و حساس است / زیرساخت های سلامت در شهرستان اهر آماده است

محمودی: طرح تحول نظام سلامت اقدام خوبی بود که صورت پذیرفت و پایین قشر جامعه از این طرح تحول برخوردار است. زیرساخت‌های سلامت در شهرستان ما برقرار است ولی نحوه ارائه خدمات و نحوه استفاده از خدمات نیز باید مدنظر قرارگرفته شود.

هر دستگاهی که درروند توسعه شهرستان اختلال ایجاد کند درواقع علیه مردم کار کرده است

هر دستگاهی که درروند توسعه شهرستان اختلال ایجاد کند درواقع علیه مردم کار کرده است

زاهد محمودی: باید برای افزایش تولید و اشتغال در سطح شهرستان اهر کارهای جدی صورت بگیرد و تمامی دستگاه‌ها باید کار خود را به‌خوبی انجام دهند و هر دستگاهی که درروند توسعه شهرستان اختلال ایجاد کند درواقع علیه نظام، دولت و مردم فعالیتی انجام داده است.