مراسم پلاک کوبی شجره طیبه برای جمع آوری زکات مستحبه

مراسم پلاک کوبی شجره طیبه برای جمع آوری زکات مستحبه

مراسم پلاک‌کوبی شجره طیبه برای زکات مستحبی در روستای دایلار، باغ حاج‌آقا احمدزاده برگزارشده و تعداد ۵ درخت با حضور رئیس کمیته امداد اهر، امام‌جمعه اهر، رئیس ستاد زکات استان، معاون فرماندار و بخشدار شهرستان اهر برگزار شد.

اولویت مصرف زکات های جمع آوری شده همان منطقه جمع آوری است

اولویت مصرف زکات های جمع آوری شده همان منطقه جمع آوری است

مراسم پلاک‌کوبی شجره طیبه برای زکات مستحبی در روستای دایلار، باغ حاج‌آقا احمدزاده برگزارشده و تعداد ۵ درخت با حضور رئیس کمیته امداد اهر، امام‌جمعه اهر، رئیس ستاد زکات استان، معاون فرماندار و بخشدار شهرستان اهر برگزار شد.