اقتصادمقاومتی تنها را نجات اقتصاد شهر و منطقه ما می باشد

اقتصادمقاومتی تنها را نجات اقتصاد شهر و منطقه ما می باشد

به گزارش اهروصال، در راستای اقتصاد مقاومتی به سراغ یکی از فعالان این عرصه رفتیم تا از نزدیک با فعالیتهای وی آشنا شویم. حمید بهروان، از فعالان این عرصه در پرورش و تولید ماهی در شهرستان اهر می باشد که از تسهیلات اقتصاد مقاومتی نیز استفاده کرده است. “ بهروان “، فعال اقتصاد مقاومتی در