بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و موسسات درمانی شهرستان اهر پرداخت گردیده است

بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و موسسات درمانی شهرستان اهر پرداخت گردیده است

حسین پور بابیان اینکه بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و مؤسسات درمانی پرداخت‌شده است گفت مطالبات بیمارستان‌های دولتی معادل خرداد‌ماه ۹۶، پزشکان و پاراکلینیک تا مرداد ۹۶ و داروخانه‌های طرف قرارداد تا دی ۹۶ پرداخت‌شده است.

کلیه مطالبات سال ۹۵ مراکز و مؤسسات درمانی شهرستان تسویه شده و بخشی از مطالبات سال ۹۶ پرداخت شد

کلیه مطالبات سال ۹۵ مراکز و مؤسسات درمانی شهرستان تسویه شده و بخشی از مطالبات سال ۹۶ پرداخت شد

حسین پور بابیان اینکه تمامی مطالبات سال ۹۵ مراکز تسویه شده‌اند و بخشی از مطالبات سال ۹۶ نیز پرداخت گردیده، گفت مطالبات بیمارستان‌های دولتی معادل فروردین‌ماه ۹۶، پزشکان و پاراکلینیک تا اردیبهشت ۹۶ و داروخانه‌های طرف قرارداد تا شهریور ۹۶ پرداخت‌شده است.

دفترچه های بیمه سلامت حذف نشده اند

دفترچه های بیمه سلامت حذف نشده اند

حسین پور:دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت همگانی رایگان برای دریافت خدمات ملزم به مراجعه به مراکز دولتی هستند و سطح خدمات و میزان خدمات پرداختی در مراکز دولتی به‌هیچ‌وجه تغییرنیافته است .

هر ۵ دقیقه یک نفر در ایران بیکار می شود

هر ۵ دقیقه یک نفر در ایران بیکار می شود

به گزارش اهروصال، دکتر علی ربیعی امروز در جلسه شورای اداری استان گیلان، گفت: در زمان جنگ رزمندگان همرزمانشان را هول می دادند تا تیر به جان خودشان بخورد و امیدواریم امروز کسی دیگری را هول ندهد تا خودش را بالا بکشد. وی با اشاره به موفقیت‌های دولت در توافق وین، اضافه کرد: مهمترین دستاورد