قدس خط قرمز مسلمانان است

قدس خط قرمز مسلمانان است

از اول سیاست دولت آمریکا جهت تأمین امنیت اسرائیل غاصب سرگرم کردن کشورهای منطقه به مسائل و مشکلات داخلی بوده است و این روزها با ایجاد تنش‌هایی در منطقه مانند داعش حواس کشورهای مخالف اسرائیل را به جنگ داخلی و گروه‌های تروریستی مشغول کرده بود ولی اکنون با اتمام عمر داعش و خالی شدن تمامی شهرها از وجود نحس داعش نیازمند حواس‌پرتی دیگری است.

مشکل اصلی قشر تحصیل کرده بیکاری است

مشکل اصلی قشر تحصیل کرده بیکاری است

بیت الله عبدالهی: متأسفانه یکی از معضلات و مشکلات جامعه امروزی به خصوص قشر تحصیل‌کرده، مشکل اشتغال و بیکاری جوانان است و تلاش ما براین است که متناسب با ظرفیت‌های منطقه زمینه را برای سرمایه‌گذاری متقاضیان در زمینه‌های مختلف کشاورزی، معدنی، گردشگری و صنایع تبدیلی فراهم کنیم.