حمایت از کالای ایرانی؛ از شعار تا عمل

حمایت از کالای ایرانی؛ از شعار تا عمل

حمایت از کالاهای ساخت داخل اولویت اصلی مردم و مسوولان باشد و اگر این امر محقق شود قطعاً کمک بزرگی برای رونق اقتصادی، افزایش و پایداری اشتغال و تقویت کارآفرینی در کشور خواهد شد.