کد خبر : 64573
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 18 فوریه 2016 - 13:10
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه‌های آذربایجان شرقی اعلام شد بسته هستند

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه‌های آذربایجان شرقی اعلام شد

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه‌های آذربایجان شرقی اعلام شد

ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد.

به گزارش اهروصال، آگهی اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در ۱۳ حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی در قالب فایل PDF قابل دریافت و مشاهده است:

بر این اساس اسامی نامزدهای نهایی آذربایجان شرقی برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک شهرستان ها بدین صورت است:

حوزه انتخابیه اهر و هریس

  ۱ – آقای  مجتبی  اسدی فرزند محمدحسین  کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – آقای  محمد  اسلامی فرزند مختار  کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – خانم  لیلی  اکبرزاده اهری فرزند حسین  مشهور به لیلا اکبرزاده اهری کد نامزد ۱۲۱۸

  ۴ – آقای  مهدی  حسینیان سراجه لو فرزند یداله  مشهور به دکتر حسینی سراجه لو کد نامزد ۱۲۴۶

  ۵ – آقای  بهروز  دعائی فرزند مرتضی  کد نامزد ۱۲۴۷

  ۶ – آقای  اکبر  رحیمی فرزند غضنفر  کد نامزد ۱۲۴۸

  ۷ – آقای  احمد  سعید فرزند اسماعیل  مشهور به کربلای احمد سعیدی کد نامزد ۱۲۵۴

  ۸ – آقای  جلال  شادمان فرزند محرم  کد نامزد ۱۲۵۷

  ۹ – آقای  بیت اله  عبداللهی فرزند عین الله  مشهور به عبداللهى کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۰ – خانم  سروناز  غفاری فرزند اصغر  کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۱ – آقای  نادر  فخیمی هریس فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۲ – آقای  علیرضا  قرداشخانی فرزند ثمود  کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۳ – آقای  جعفر  کریم پور فرزند صادق  کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۴ – آقای  نوروز  محمدی فرزند سهراب  کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۵ – آقای  اردشیر  مظفری فرزند مهدی قلی  مشهور به دکتر مظفری- مهندس مظفری کد نامزد ۱۲۷۲

  ۱۶ – آقای  داود  موسی پور فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۷۵

  ۱۷ – آقای  علیرضا  نمازپور فرزند محمدحسین  مشهور به – کد نامزد ۱۲۷۶

حوزه انتخابیه بستان آباد

  ۱ – خانم  نسرین  ابقائی فرزند سلیمان  کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  قادر  اصغریان فرزند محمود  کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای  محمد  باقری فرزند علی  کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای  احد  خیری فرزند رحیم  کد نامزد ۱۲۴۱

  ۵ – آقای  ناصر  سعیدآبادی آذر فرزند خسرو  کد نامزد ۱۲۴۷

  ۶ – آقای  غفور  عبدالهی سفلی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۴۸

  ۷ – آقای  علی  فخرآذر فرزند محمود  مشهور به مهندس فخر آذر کد نامزد ۱۲۴۹

  ۸ – آقای  مجید  فخری دمشقیه فرزند قربان  کد نامزد ۱۲۵۱

  ۹ – آقای  حسین  کرامتی نوجه ده سادات فرزند رضاقلی  کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۰ – آقای  غلامرضا  نوری قزلجه فرزند سلمان  مشهور به مهندس نوری کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – آقای  حسن  وحدانی چرزه خون فرزند امام ویردی  کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۲ – آقای  محمد  وحدتی هلان فرزند محمد عیسی  مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد ۱۲۵۸

حوزه انتخابیه بناب

  ۱ – آقای  نادر  اختگان فرزند یعقوب  مشهور به استاد  کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  ضیاداله  اعزازی ملکی فرزند ابوطالب   مشهور به زیاد – اعجازی – حجازی کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – آقای  یعقوب  امیردلیربناب فرزند مهدی  مشهور به دلیر کد نامزد ۱۲۱۸

  ۴ – آقای  محمد  باقری فرزند مصطفی  مشهور به شیخ رضا- بنابی- باقری بنابى کد نامزد ۱۲۴۱

  ۵ – آقای  حمید  پورصادق قدیم فرزند غلامعلى  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۶ – آقای  سیاوش  جدی فرزند عزیز  کد نامزد ۱۲۴۶

حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر

  ۱ – آقای  علی  آجودان زاده فرزند سیف اله  مشهور به دکتر آجودان زاده کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  علی  آذریان فرزند حسن  مشهور به مطهری کد نامزد ۱۲۱۸

  ۳ – آقای  جواد  ابراهیم پورخلیلی فرزند احمد  مشهور به ابراهیم پور کد نامزد ۱۲۴۷

  ۴ – خانم  سعیده  ابراهیمی اصل فرزند حسن   کد نامزد ۱۲۴۸

  ۵ – آقای  حامد  احمدزاده فرزند رضا  کد نامزد ۱۲۵۱

  ۶ – آقای  حسن  احمدیان فر فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۵۴

  ۷ – آقای  محمدرضا  اسلامی فرزند عباسقلى  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۸ – آقای  بهروز  اقدم درخشانی فرزند حسین  مشهور به دکتر بهروز درخشان کد نامزد ۱۲۵۹

  ۹ – آقای  کریم  اکبری اقدم فرزند على اشرف  کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۰ – آقای  میرعلی اصغر  الموسوی فرزند سید حسین  مشهور به موسوی کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۱ – آقای  حبیب  امدادی جوقان فرزند اصغر  کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۲ – آقای  یعقوب  انتظارقراملکی فرزند اکبر  مشهور به قراملکی کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۳ – آقای  حسین  انزابی فرزند محمدحسین  مشهور به انزابى کد نامزد ۱۲۷۶

  ۱۴ – خانم  فاطمه  اهور فرزند عزیزاله  مشهور به دکترآهور کد نامزد ۱۲۷۸

  ۱۵ – خانم  صدیقه  ایمان زاده فرزند یوسفعلى  کد نامزد ۱۲۸۱

  ۱۶ – آقای  ایوب  بابائی فرزند شهید محمدباقر  مشهور به مهندس بابائى کد نامزد ۱۲۸۲

  ۱۷ – خانم  ال ناز  بابازاده بدوستانی فرزند محمد  مشهور به بابازاده کد نامزد ۱۲۸۵

  ۱۸ – آقای  کمال  بارعی فرزند رضى  کد نامزد ۱۲۸۶

  ۱۹ – خانم  فرزانه  باقری رؤف فرزند ایوب  مشهور به رئوف کد نامزد ۱۲۸۷

  ۲۰ – آقای  علی  بختیاری فرزند اسرافیل  کد نامزد ۱۲۹۲

  ۲۱ – آقای  علیرضا  بدری فرزند بدر  کد نامزد ۱۲۹۴

  ۲۲ – آقای  نظام الدین  برزگری سلطان احمدی فرزند قربانعلى  مشهور به مهندس برزگر کد نامزد ۱۲۹۶

  ۲۳ – آقای  محمد حسین  بغدادچی فرزند احمد   کد نامزد ۱۲۹۷

  ۲۴ – آقای  یونس  بقائی اسگوئی فرزند اکبر  کد نامزد ۱۴۱۲

  ۲۵ – آقای  امین  بلیلا فرزند صمد  کد نامزد ۱۴۱۵

  ۲۶ – آقای  شهاب الدین  بیمقدار فرزند محمدحسن  مشهور به مهندس-حاجى- نوه حاجى ملا جواد کد نامزد ۱۴۱۹

  ۲۷ – آقای  رضا  پاشائی فرزند حسن   مشهور به پاشایى کد نامزد ۱۴۲۱

  ۲۸ – آقای  عزیز  پاشائی فرزند بیوک آقا  کد نامزد ۱۴۲۴

  ۲۹ – آقای  ابراهیم  پاشازاده خسروشاهی فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۲۵

  ۳۰ – آقای  هوشنگ  پاکدل صمدی فرزند محمدرضا  کد نامزد ۱۴۲۷

  ۳۱ – آقای  کریم  پاکپور فرزند حسین على  مشهور به دکتر مهندس پاکپور کد نامزد ۱۴۲۶

  ۳۲ – آقای  مسعود  پزشکیان فرزند محمد علی   کد نامزد ۱۴۲۸

  ۳۳ – آقای  فرهاد  پناه نیا فرزند فرج  کد نامزد ۱۴۲۹

  ۳۴ – آقای  امیر  پیره مردشتربان فرزند رحیم  کد نامزد ۱۴۵۶

  ۳۵ – آقای  احمد  تقوی کارترپ فرزند حسین  مشهور به سرهنگ جانباز ستاد کد نامزد ۱۴۵۷

  ۳۶ – آقای  مهرداد  توتون ڃی زاده حکم آباد فرزند بهروز  کد نامزد ۱۴۵۸

  ۳۷ – آقای  بهروز  توکلی فرزند رستم  کد نامزد ۱۴۵۹

  ۳۸ – خانم  اشرف  جباری امیردیزج فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۶۴

  ۳۹ – آقای  عسگر  جعفری فرزند جبار على  مشهور به پژمان کد نامزد ۱۴۶۷

  ۴۰ – آقای  داود  جعفری غازانی فرزند حسین  مشهور به دکتر جعفری کد نامزد ۱۴۶۸

  ۴۱ – آقای  حسین  جلائی نوبری فرزند جلیل  مشهور به نوبری کد نامزد ۱۴۶۹

  ۴۲ – آقای  وحید  جلیلی هولاسو فرزند اکبر  کد نامزد ۱۴۷۱

  ۴۳ – خانم  معصومه  جنگی فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۷۴

  ۴۴ – آقای  جواد  جوادزاده فرزند احمال  مشهور به دکتر جواد کد نامزد ۱۴۷۸

  ۴۵ – آقای  محمد  جوادپور فرزند اسماعیل   کد نامزد ۱۴۷۶

  ۴۶ – آقای  سجاد  جودیان فرزند افضل  کد نامزد ۱۴۷۹

  ۴۷ – آقای  روح اله  جهانگیری فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۷۵

  ۴۸ – آقای  محمدحسین  حبشی زاده اصل فرزند احمد  کد نامزد ۱۴۸۲

  ۴۹ – آقای  بهلول  حبیبی اصل فرزند على  مشهور به دکتر حبیبى کد نامزد ۱۴۸۴

  ۵۰ – آقای  یونس  حسین خواه فرزند عبداله  کد نامزد ۱۴۸۷

  ۵۱ – آقای  میرسجاد  حسینی فرزند میر حبیب   کد نامزد ۱۴۹۴

  ۵۲ – آقای  خلیل  حسینی آذر فرزند حمید  کد نامزد ۱۴۹۵

  ۵۳ – آقای  سیدجمال  حسینی اقدم فرزند میرجلیل   مشهور به دکتر حسینى تلویزیون کد نامزد ۱۴۹۶

  ۵۴ – آقای  جعفر  حسین ڃی قره آغاجی فرزند احمد  کد نامزد ۱۴۹۱

  ۵۵ – آقای  کاوه  حقوقی فرزند جلیل  کد نامزد ۱۴۹۷

  ۵۶ – آقای  رامین  حیدرزاده فرزند کریم  کد نامزد ۱۵۱۲

  ۵۷ – آقای  حسن  حیدری فرزند حسنقلى  کد نامزد ۱۵۱۴

  ۵۸ – آقای  علی  خادم آذریان فرزند یعقوب  مشهور به دکتر خادم کد نامزد ۱۵۱۶

  ۵۹ – آقای  ناصر  خیری فرزند عین الله  مشهور به دکتر خیری کد نامزد ۱۵۲۱

  ۶۰ – آقای  ابراهیم  داودی تبریزی فرزند محمود  مشهور به تبریزی  کد نامزد ۱۵۲۴

  ۶۱ – آقای  سعید  دباغ نیکوخصلت فرزند حسن  مشهور به دکتر نیکوخصلت کد نامزد ۱۵۲۶

  ۶۲ – آقای  سیدمهدی  دلجو فرزند سید محمد  کد نامزد ۱۵۲۸

  ۶۳ – آقای  ناصر  دلمقانی زاده فرزند مهدی  کد نامزد ۱۵۲۹

  ۶۴ – آقای  مسعود  دل آشوب فرزند داود  کد نامزد ۱۵۲۷

  ۶۵ – خانم  بهارک  دیوبند فرزند داود  کد نامزد ۱۵۴۵

  ۶۶ – آقای  احسان  رادین مهر فرزند صمداله  کد نامزد ۱۵۴۷

  ۶۷ – آقای  عبداله  راسخی فرزند اسد  کد نامزد ۱۵۴۸

  ۶۸ – خانم  معصومه  راشد فرزند رجبعلى  کد نامزد ۱۵۴۹

  ۶۹ – آقای  محمد  رحیم زاده فرزند مهدی  کد نامزد ۱۵۶۲

  ۷۰ – خانم  معصومه  رحیمی آذر فرزند عادل  کد نامزد ۱۵۶۵

  ۷۱ – آقای  ولی  رحیمی نژاد فرزند عبدالرحیم  کد نامزد ۱۵۶۷

  ۷۲ – آقای  پژمان  رسول اهری فرزند محمد  کد نامزد ۱۵۶۹

  ۷۳ – آقای  مجید  رضائی بصیری فرزند صمد  کد نامزد ۱۵۷۲

  ۷۴ – خانم  پری ناز  رضائی ممقانی فرزند حسین  کد نامزد ۱۵۷۴

  ۷۵ – خانم  لیلا  روزبان عنصرودی فرزند رضا  کد نامزد ۱۵۷۶

  ۷۶ – آقای  غلامرضا  زارعی قره بابا فرزند اسماعیل  کد نامزد ۱۵۸۲

  ۷۷ – آقای  رضا  زائرقلعه چه فرزند جلیل  مشهور به زائر کد نامزد ۱۵۷۹

  ۷۸ – آقای  بهراد  زندیه فرزند احد  مشهور به دکتر زندیه  کد نامزد ۱۵۸۴

  ۷۹ – آقای  نقی  زهی فرزند محمد  کد نامزد ۱۵۸۵

  ۸۰ – خانم  زهرا  ساعی فرزند احد  کد نامزد ۱۵۸۷

  ۸۱ – خانم  معصومه  سرائی فرزند طاهر  مشهور به سرایى کد نامزد ۱۵۸۹

  ۸۲ – آقای  احمد  سعیدان فرزند محمدعلى   مشهور به دانش کد نامزد ۱۵۹۵

  ۸۳ – آقای  محمد اسماعیل  سعیدی فرزند حسن  مشهور به مریمى در آذرشهر و گوگان کد نامزد ۱۵۹۷

  ۸۴ – آقای  جواد  سقای سعیدی فرزند داوود  کد نامزد ۱۵۹۸

  ۸۵ – خانم  فاطمه  سلماسی فرزند غلامرضا  کد نامزد ۱۶۱۲

  ۸۶ – خانم  نیر  سیدزوار فرزند سیدهادی  کد نامزد ۱۶۱۴

  ۸۷ – آقای  اصغر  شفائیه هیق فرزند على حسین  کد نامزد ۱۶۱۸

  ۸۸ – آقای  ناصر  شکرزاده فرزند شکر  کد نامزد ۱۶۱۹

  ۸۹ – آقای  اصغر  شکیب ینگجه فرزند احمد على  کد نامزد ۱۶۲۱

  ۹۰ – آقای  جلال  شیری فرزند هلال  کد نامزد ۱۶۲۷

  ۹۱ – آقای  رسول  شیرین سرند فرزند على اکبر  مشهور به شیری سرند کد نامزد ۱۶۲۸

  ۹۲ – خانم  فرناز  صاحب خیر فرزند یوسف  مشهور به دکتر فرناز صاحب خیر کد نامزد ۱۶۲۹

  ۹۳ – آقای  حامد  صادق زاده زنوزی فرزند صادق  مشهور به مهندس صادق زاده زنوزی کد نامزد ۱۶۴۱

  ۹۴ – خانم  روح انگیز  صادقیان فرزند عربعلى  کد نامزد ۱۶۴۲

  ۹۵ – آقای  امیر  صدیق زاده بنام فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۴۵

   ۹۶ – آقای  محمدعلی  صدیقی علا فرزند محمد   مشهور به صدیقى کد نامزد ۱۶۴۶

  ۹۷ – آقای  علیرضا  صفا فرزند قوام الدین  کد نامزد ۱۶۴۷

  ۹۸ – آقای  میکائیل  صفا فرزند سلطانعلی  مشهور به صفائی کد نامزد ۱۶۴۸

  ۹۹ – آقای  بابک  صفوی مهر فرزند حسن  کد نامزد ۱۶۵۱

  ۱۰۰ – خانم  فاطمه  صلاح پورانرجان فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۵۲

  ۱۰۱ – آقای  حسین  طایفی نصرآبادی فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۱۶۵۴

  ۱۰۲ – آقای  سیدناصر  طباطبایى حسینی فرزند سید جمال  کد نامزد ۱۶۵۷

  ۱۰۳ – آقای  رضا  طیبی خسروشاهی فرزند عبدالعلى  کد نامزد ۱۶۵۹

  ۱۰۴ – آقای  توحید  عابدی فرزند حسین  مشهور به عابدی کد نامزد ۱۶۷۱

  ۱۰۵ – آقای  اکبر  عالی نژاد فرزند اصغر  مشهور به عالى کد نامزد ۱۶۷۴

  ۱۰۶ – آقای  عباس  عباس زاده فرزند بهمن  مشهور به داماد ملکوتى کد نامزد ۱۶۷۶

  ۱۰۷ – آقای  سعید  عبداله یان فرزند داود  کد نامزد ۱۶۷۹

  ۱۰۸ – آقای  حسین  عبدی فرزند علمحمد  کد نامزد ۱۶۸۱

  ۱۰۹ – آقای  مهدی  عزیزی فرزند ایواله  کد نامزد ۱۶۸۵

  ۱۱۰ – آقای  احمد  علی رضابیگی فرزند قدرت  مشهور به بیگى کد نامزد ۱۶۹۱

  ۱۱۱ – آقای  محمد  علی عباس نژادهریس فرزند سیفعلى   کد نامزد ۱۶۹۲

  ۱۱۲ – خانم  فاطمه  علی پور فرزند اسفندیار   کد نامزد ۱۶۸۹

  ۱۱۳ – آقای  بابک  علیاری فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۹۴

  ۱۱۴ – آقای  صمد  علیزاده فرزند بهمن  کد نامزد ۱۶۹۵

  ۱۱۵ – آقای  اکبر  عمرانی زنوز فرزند نادر آقا   مشهور به دکتر عمرانى  کد نامزد ۱۶۹۶

  ۱۱۶ – آقای  حسن  فدائی شجاعی فرزند حسین  کد نامزد ۱۷۱۴

  ۱۱۷ – آقای  احد  فرج پورقمری فرزند مجید  کد نامزد ۱۷۱۶

  ۱۱۸ – آقای  رضا  فرجی فرزند یارعلی  کد نامزد ۱۷۱۹

  ۱۱۹ – آقای  فرهاد  فرشی جلالی فرزند جلیل  کد نامزد ۱۷۲۵

  ۱۲۰ – آقای  علی رضا  فرضی فرزند على  کد نامزد ۱۷۲۶

 فرهنگیان کد نامزد ۱۷۲۸

۱۲۱ – آقای  محمدحسین  فرهنگی فرزند فرضعلى  مشهور به فرهنگ

  ۱۲۲ – آقای  فرید  فیروزمند فرزند جواد  کد نامزد ۱۷۴۲

  ۱۲۳ – آقای  حسین  فیض اله زاده فرزند بابا  کد نامزد ۱۷۴۵

  ۱۲۴ – آقای  غلامحسین  قره خانی فرزند باپیر  کد نامزد ۱۷۴۷

  ۱۲۵ – آقای  میرهادی  قره سیدرومیانی فرزند میریوسف  کد نامزد ۱۷۴۸

  ۱۲۶ – خانم  میترا  قنبرمولائی فرزند محمد  کد نامزد ۱۷۵۲

  ۱۲۷ – آقای  غلامرضا  کاظمی اسلامیان فرزند یحیی  کد نامزد ۱۷۵۶

  ۱۲۸ – خانم  نعیمه  کرداوغلی آذر فرزند حمید  کد نامزد ۱۷۵۸

  ۱۲۹ – آقای  فرمان  کرمروان فرزند محمدکاظم  کد نامزد ۱۷۵۹

  ۱۳۰ – خانم  ماندانا  کلاهدوزمحمدی فرزند محمد رضا  کد نامزد ۱۷۶۵

  ۱۳۱ – آقای  مهدی  کوه سلطانی فرزند رسول  کد نامزد ۱۷۶۷

  ۱۳۲ – آقای  مجید  کیوانی فرزند محبوب   کد نامزد ۱۷۶۹

  ۱۳۳ – آقای  قاسم  کیوانی اقداش فرزند بیت الله  مشهور به سعید کد نامزد ۱۷۸۱

  ۱۳۴ – آقای  مرتضی  گاوداراکبری فرزند رضا   کد نامزد ۱۷۸۲

  ۱۳۵ – خانم  منیژه  گیلانی فرزند نادر   کد نامزد ۱۷۸۵

  ۱۳۶ – آقای  لطیف  لطیفی فرزند سیف اله  مشهور به استاد لطیفى کد نامزد ۱۷۸۶

  ۱۳۷ – آقای  رحیم  مجیدی فرزند اسمعیل  کد نامزد ۱۷۸۷

  ۱۳۸ – آقای  مسعود  محمدیان مقدم قاضیجهانی فرزند حسین  مشهور به دکتر محمدیان کد نامزد ۱۷۹۴

  ۱۳۹ – آقای  سیدبهرام  مرتضوی اسکوئی فرزند میر على اصغر  کد نامزد ۱۷۹۸

  ۱۴۰ – آقای  محمدحسین  مسعودی گاوگانی فرزند میرزا تقى  مشهور به گوگانى-حاجى کد نامزد ۱۸۱۵

  ۱۴۱ – آقای  حمید  مظاهری راد فرزند کریم  کد نامزد ۱۸۱۶

  ۱۴۲ – آقای  احمد  معمارزاده فرزند محمدباقر  کد نامزد ۱۸۱۷

  ۱۴۳ – آقای  صمد  مغانی فرزند حسین  مشهور به مهندس مغانى – حاج صمد کد نامزد ۱۸۱۹

  ۱۴۴ – آقای  عادل  ملائی فرزند عبدالحسین  مشهور به ملائى ورزقان کد نامزد ۱۸۲۶

  ۱۴۵ – خانم  فاطمه  ملکى فرزند قاسم  کد نامزد ۱۸۲۷

  ۱۴۶ – آقای  علی رضا  منادی سفیدان فرزند على  مشهور به دکترمنادی کد نامزد ۱۸۲۸

  ۱۴۷ – آقای  گودرز  منتظم فرزند شمس اله  کد نامزد ۱۸۲۹

  ۱۴۸ – آقای  بهرام  منصوری اصل فرزند على اصغر  کد نامزد ۱۸۴۱

  ۱۴۹ – خانم  منصوره  موسوی زاده فرزند میر قاسم   کد نامزد ۱۸۵۱

  ۱۵۰ – آقای  میرحبیب  میربی رنگ فرزند میر مصطفى  کد نامزد ۱۸۵۶

  ۱۵۱ – آقای  سیدمحمدرضا  میرتاج الدینی فرزند میراحمد  مشهور به تاج الدینى کد نامزد ۱۸۵۷

  ۱۵۲ – آقای  امیر  ناصری نهر فرزند سرخان  کد نامزد ۱۸۵۸

  ۱۵۳ – آقای  محمد  نژدشفیعی زاد فرزند مهدی  مشهور به  مهندس شفیعى کد نامزد ۱۸۶۴

  ۱۵۴ – آقای  حسین  نصیری فرزند اسداله  کد نامزد ۱۸۶۵

  ۱۵۵ – آقای  علیرضا  نظری اسفنگره فرزند شرینعلی  کد نامزد ۱۸۶۷

  ۱۵۶ – آقای  علیرضا  نوین فرزند حسن  مشهور به شهردار نوین- سردار نوین- مهندس نوین کد نامزد ۱۸۷۱

  ۱۵۷ – آقای  مسعود  نیرومند فرزند محمد رضا  کد نامزد ۱۸۷۴

  ۱۵۸ – آقای  علی اصغر  وثوقی فرزند میرزاصادق  کد نامزد ۱۸۹۲

  ۱۵۹ – آقای  بهزاد  وکیلی ملک لو فرزند بهروز  مشهور به دکتر وکیلى کد نامزد ۱۸۹۴

  ۱۶۰ – آقای  جواد  هاشم پور فرزند ابو طالب  کد نامزد ۱۸۷۹

  ۱۶۱ – آقای  عزیز  همایونی راد فرزند رضا  مشهور به دکتر همایونى کد نامزد ۱۸۹۱

حوزه انتخابیه سراب

  ۱ – آقای  رضا  افراسیابی فرزند عباس  کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – آقای  داود  اندرز فرزند قدرت   کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – خانم  مهناز  بهمنی فرزند هوشنگ  کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای  الماس  پورزاهدی فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای  جواد  پیرانی رازلیقی فرزند حسین  مشهور به سردار پیران کد نامزد ۱۲۱۹

  ۶ – آقای  محمد  تجلایی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۴۱

  ۷ – آقای  یونس  حسینعلی زاده فرزند محمد حسین  مشهور به علیزاده کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای  داود  خادم فرزند رستمعلی  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۹ – آقای  یوسف  داودی فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۰ – آقای  مهدی  رضائی فرزند ملک علی  کد نامزد ۱۲۴۹

  ۱۱ – آقای  داود  روشنی فرزند قوچعلی  مشهور به سردار روشنی  کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۲ – خانم  لیلا  سلطانی فرزند منصور  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۳ – آقای  امیر  صنعتی مهربانی فرزند عبدالعلی  کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۴ – آقای  محمود  طاهری مهربانی فرزند موسی  کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۵ – آقای  بهمن  عبداله پورآزاد فرزند علی  کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۶ – آقای  محمد  عبدالهی فرزند نجفقلی  کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۷ – آقای  اکبر  کامرانی فرزند قربان  کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۸ – خانم  رباب  مددی فرزند ولی  کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۹ – آقای  جواد  مکرم فرزند یداله  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۲۰ – آقای  احمد  ملکی فرزند یحیی  کد نامزد ۱۲۷۱

  ۲۱ – آقای  مجید  نصیرپورسردهائی فرزند ابراهیم  مشهور به سردهایی کد نامزد ۱۲۷۲

  ۲۲ – آقای  سیف اله  واحدی فرزند مجید  کد نامزد ۱۲۷۵

حوزه انتخابیه شبستر

  ۱ – آقای  بشیر  آریامنش فرزند یداله  کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – خانم  معصومه  آقاپورعلی شاهی فرزند قدرت اله  کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای  بخشعلی  اصبحی سیس فرزند فتح اله   کد نامزد ۱۲۱۶

  ۴ – آقای  قدرت  اصغریان فرزند على اصغر  کد نامزد ۱۲۱۷

  ۵ – آقای  نورالدین  پورموسی قلی فرزند خلیل   مشهور به آقای شهردار- مهندس پورموسى کد نامزد ۱۲۱۸

  ۶ – آقای  حسین  خلیلیان وایقان فرزند محمد  مشهور به خلیلیان کد نامزد ۱۲۴۲

  ۷ – آقای  فریدون  رضائی فرزند ابوالفضل  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای  علیرضا  ظفرپور فرزند جعفر  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۹ – آقای  عباس  عبادتی وایقان فرزند محمدرضا  کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۰ – آقای  جمشید  عقلمندمرجانی فرزند محرم  کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۱ – آقای  على  علیلو فرزند على اکبر  مشهور به علیلو کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۲ – آقای  کریم  غیاثی مرادی فرزند میرزا علی اکبر  مشهور به مهندس غیاثی کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۳ – آقای  حسین  محسن زاده قلعه فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۴ – آقای  حسین  محمدی بینا فرزند محمود  مشهور به دکتربینا کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۵ – آقای  مسعود  نمازی شندی فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۶ – آقای  امین  نوروزی فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۷ – آقای  علی اکبر  وصفی سیس فرزند یونس   کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۸ – آقای  حمید  هراتی فرزند غضنفر  کد نامزد ۱۲۷۲

حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند

  ۱ – آقای  قلی  اله قلی زاده فرزند عبداله  مشهور به حاج قلی کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  علی  بهادری کلیبر فرزند جواد  مشهور به علی وکیل- بهادرانی-دکتر بهادری کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای  پرویز  جنگخواه فرزند محمدعلی   مشهور به جنگ خواه کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای  علی  زارعی فرزند ولی اله  مشهور به دکتر زارعی کد نامزد ۱۲۱۹

  ۵ – آقای  پرویز  شکوری فرزند هدایت  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۶ – آقای  داود  صالحی فرزند عین علی  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۷ – آقای  یوسف  صفری فرزند یونس  کد نامزد ۱۲۴۷

  ۸ – آقای  بهرام  عباس پور فرزند ابراهیم  کد نامزد ۱۲۴۸

  ۹ – آقای  مظاهر  قصابی فرزند سلدوز  کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۰ – آقای  حمداله  قهرمانی فرد فرزند محمدعلی  مشهور به دکتر قهرمانی فرد کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – آقای  روح اله  میری فرزند آقامعلی  کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۲ – آقای  نوراله  نوراللهی بسطام فرزند محمدعلی  مشهور به محمد کد نامزد ۱۲۶۱

حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر

  ۱ – آقای  جعفر  آهی فرزند نوروز على  مشهور به نوحه خواان) مداح(کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  جعفر  بی ضرر فرزند محمدعلی  کد نامزد ۱۲۱۹

  ۳ – آقای  علی  جلیلی شیشوان فرزند قلی  کد نامزد ۱۲۴۲

  ۴ – آقای  بهمن  جم فرزند جواد  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۵ – آقای  محمدعلی  حسین زاده فرزند سعیداله  مشهور به – کد نامزد ۱۲۴۶

  ۶ – آقای  امیر  حیدری فرزند الهویردی  کد نامزد ۱۲۴۷

  ۷ – آقای  مهدی  دوات گری فرزند جواد  مشهور به حاج مهدی کد نامزد ۱۲۴۹

  ۸ – آقای  صابر  رائقی فرزند یوسف  کد نامزد ۱۲۵۱

  ۹ – آقای  حسین  رزی فام فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۵۴

  ۱۰ – آقای  محمدمهدی  رمضان پورمراغی فرزند محمدباقر  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – آقای  محمد  رهبری فرزند بلال   مشهور به – کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۲ – آقای  هادی  سبحانی نیا فرزند على  مشهور به ارومیان کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۳ – آقای  موسی  سلطانی فرزند بیت اله  مشهور به سلطانی کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۴ – آقای  بولود  سلیمانی فرزند ملک علی  مشهور به دکتر بولود کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۵ – آقای  خسرو  صدرحقیقی فرزند محمد رسول  کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۶ – آقای  سیامک  صندوقیان شتربانی فرزند محمدعلی  کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۷ – آقای  شهرام  عبدی آذر فرزند امامقلی  کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۸ – آقای  محمدرضا  عطاریان پروین فرزند رضا  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۹ – آقای  مجتبی  عیدی فرزند علی اصغر  مشهور به – کد نامزد ۱۲۷۱

  ۲۰ – آقای  محمد  کریمی طاهر فرزند علی  کد نامزد ۱۲۷۲

  ۲۱ – آقای  مهرداد  گل محمدی فرح فرزند جواد  کد نامزد ۱۲۷۴

  ۲۲ – آقای  سعید  محمدی فرزند نظامعلى  مشهور به سرور کد نامزد ۱۲۷۶

  ۲۳ – آقای  صالح  نظامی چلقائی فرزند محرمعلی  کد نامزد ۱۲۸۷

حوزه انتخابیه مرند و جلفا

  ۱ – آقای  صفرعلی  استادی فرزند قربانعلى  کد نامزد ۱۲۱۸

  ۲ – آقای  حسین  انتظاری فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۳ – آقای  روح اله  بابازاده هرزند فرزند محمود  مشهور به رضا کد نامزد ۱۲۴۸

  ۴ – خانم  معصومه  پاشائی بهرام فرزند حسین  مشهور به پاشایى کد نامزد ۱۲۵۴

  ۵ – آقای  سعید  جهانشاهلو فرزند قاسم   کد نامزد ۱۲۵۸

  ۶ – آقای  محمد  حسن نژاد فرزند اسلام  کد نامزد ۱۲۶۲

  ۷ – آقای  داود  حسین پور فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۶۴

  ۸ – آقای  اصغر  خلفی فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۶۸

  ۹ – آقای  میربهمن  خلقی فرزند میر عباس  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۰ – آقای  کریم  خیالی میاب فرزند مجید  کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۱ – آقای  هادی  رحمن زاده بهرام فرزند سودمعلی  کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۲ – آقای  کریم  شافعی فرزند عبدالله  کد نامزد ۱۲۷۹

  ۱۳ – آقای  علی  شیاری فرزند عباسعلی  مشهور به دکترشیاری کد نامزد ۱۲۸۱

  ۱۴ – آقای  عیسی  صبری فرزند نصرت اله  کد نامزد ۱۲۸۴

  ۱۵ – آقای  علی  صمدی قربانی فرزند غفار  کد نامزد ۱۲۸۶

  ۱۶ – آقای  رحمان  عباسی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۹۴

  ۱۷ – آقای  محمدکاظم  عبدیزدانی فرزند قاسم  مشهور به یزدانى کد نامزد ۱۲۹۵

  ۱۸ – آقای  علی اکبر  فتاح پورمرندی فرزند على اصغر  کد نامزد ۱۲۹۷

  ۱۹ – آقای  جعفر  فتحعلی زاده فرزند على  کد نامزد ۱۲۹۸

  ۲۰ – آقای  محرم  فروغی شجاعی فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۱۶

  ۲۱ – آقای  انور  قاسمی فرزند قوچاقعلی  کد نامزد ۱۴۱۸

  ۲۲ – خانم  افتخارالسادات  قافله باشی فرزند سیدعبدالوهاب  مشهور به موسوی – موسوی قافله باشی کد نامزد ۱۴۱۹

  ۲۳ – خانم  ویدا  کلانتری فرزند عبالمحمد  کد نامزد ۱۴۲۴

  ۲۴ – آقای  حسین  متفکر فرزند اکبر  کد نامزد ۱۴۲۵

  ۲۵ – آقای  علی  مجیدی فرزند مجید  کد نامزد ۱۴۲۶

  ۲۶ – آقای  لطف اله  مختاری اصل فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۲۸

  ۲۷ – آقای  روح اله  مهدی لوی فرزند قاسم  کد نامزد ۱۴۲۹

  ۲۸ – آقای  عیسی  میرزائی فرزند قربان  کد نامزد ۱۴۵۱

  ۲۹ – خانم  زهرا  نصیری فرزند محمد علی  کد نامزد ۱۴۵۴

  ۳۰ – آقای  عارف  هوشیاری فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۵۶

حوزه انتخابیه ملکان

  ۱ – آقای  شهروز  افخمی فرزند فری برز  مشهور به افخمی بنائم ۱ ظ کد نامزد ۱۲۱۶

  ۲ – آقای  احمد  انتظاری ملکی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۱۹

  ۳ – آقای  محمدعلی  حسن پور فرزند اسماعیل  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۴ – آقای  سلمان  خدادادی فرزند ابراهیم  مشهور به حاج سلمان کد نامزد ۱۲۴۹

  ۵ – آقای  اسفندیار  زایرملکی فرزند رحمت الله  کد نامزد ۱۲۵۱

  ۶ – آقای  جبار  زینالی فرزند صیاد  کد نامزد ۱۲۵۲

  ۷ – آقای  سیروس  سعادتی لیلان فرزند مهدیقلی  مشهور به سعادتی کد نامزد ۱۲۵۴

  ۸ – آقای  ناصر  مراغه فرزند صیاد  مشهور به ناصر مراغه ای کد نامزد ۱۲۶۴

  ۹ – آقای  صالح  ملکی فرزند یعقوبعلی  مشهور به دکتر ملکی کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۰ – آقای  سیدعلی  موسوی فرزند سیدابراهیم  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۱ – آقای  قنبر  واحد فرزند محرم  مشهور به دکتر واحدی کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۲ – آقای  الماس  هوشیارمبارکی فرزند اله ویردی  کد نامزد ۱۲۷۲

حوزه انتخابیه میانه

  ۱ – آقای  حسین  ابولقاسم زاده فرزند ایوب  مشهور به حاج حسین -حاج ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – آقای  پدرام  اجلی فرزند محرم  مشهور به بایرام کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – آقای  مظفر  اجلی فرزند یداله   مشهور به پهلوان اجلی – استاد اجلی  کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای  محمدحسین  بهبودی فرزند حسن  مشهور به حاجی بهبودی کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای  مهدی  جمالی وردوق فرزند غدیر  کد نامزد ۱۲۱۹

  ۶ – آقای  سید محمد رضا  حاجی اصغری فرزند سید تقی  کد نامزد ۱۲۴۱

  ۷ – آقای  سید بهلول  حسینی فرزند سید محمد  کد نامزد ۱۲۴۲

  ۸ – آقای  اسماعیل  حیدری آزاداغمیونی فرزند رحیم   مشهور به دکتر حیدری آزاد کد نامزد ۱۲۴۵

  ۹ – آقای  علی  رجبی فرزند عباسعلی  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۱۰ – آقای  مجید  سلیمی ماوی فرزند اسداله   کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۱ – آقای  حافظ  شورچی فرزند اسماعیل  کد نامزد ۱۲۴۹

  ۱۲ – آقای  هوشنگ  شهبازی فرزند سیف اله  مشهور به خلبان شهبازی-کاپیتان شهبازی کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۳ – آقای  یعقوب  شیویاری فرزند یدالله  مشهور به دکتر شیویاری کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۴ – آقای  بهنام  صفائی فرزند محرم  کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۵ – آقای  فردین  فرمند فرزند فرهاد  مشهور به دکتر فرمند کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۶ – آقای  حاجی  قاسمی فرزند ملک  مشهور به دکتر حاجی قاسمی کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۷ – آقای  علیرضا  قره داغی فرزند علی  کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۸ – آقای  حسنعلی  قنبری ممان فرزند احمد على  کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۹ – خانم  شمسی  مجدی فرزند ابراهیم  کد نامزد ۱۲۶۲

  ۲۰ – آقای  جواد  مصطفوی فرزند غلام عباس  کد نامزد ۱۲۶۸

  ۲۱ – آقای  رضا  ملکی فرزند احمد  کد نامزد ۱۲۶۹

  ۲۲ – آقای  قهرمان  مهدیخانی سلیمانلو فرزند سعیداله  مشهور به قهرمان کد نامزد ۱۲۷۱

حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق

  ۱ – آقای  غفار  اسماعیلی فرزند محمدباقر  مشهور به غفاری کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  فرامرز  امیریان فرزند بهزاد  کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – آقای  سید حمزه  امینی فرزند میر حسن  مشهور به میر حمزه – سید حمزه موسوی کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای  یاسین  توکلی فرزند محمد  مشهور به دکتر توکلی کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای  مجید  رفیعی فرزند اکبر  کد نامزد ۱۲۴۱

  ۶ – آقای  حسین  سلیمانی فرزند غلام  کد نامزد ۱۲۴۲

  ۷ – آقای  غلامحسین  شیری علی آباد فرزند عبدالعلی  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای  اسفندیار  صادقی فرزند طهماسب  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۹ – آقای  حمید  عبداله پور فرزند زین العابدین  مشهور به دکترحمید کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۰ – آقای  احد  عظمی آقبلاغ فرزند قاسم  کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۱ – آقای  حسن  مولوی فرزند غلامحسین  کد نامزد ۱۲۵۶

حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا

  ۱ – آقای  محمد  الیاسی فرزند الیاس  مشهور به گل محمد، حاج آقا الیاسى، حاج گل محمد الیاسى کد نامزد  ۱۲۱۴

  ۲ – آقای  ابوالفضل  امانی مهترلو فرزند اسکندر  کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای  اسماعیل  پورشریف فرزند رحیم  کد نامزد ۱۲۱۶

  ۴ – آقای  ذاکر  حیدری فرزند حیدر  مشهور به ذاکری کد نامزد ۱۲۱۷

  ۵ – آقای  اصغر  دشتبان فرزند على  کد نامزد ۱۲۱۸

  ۶ – آقای  حسین  دهقان فرزند سلمان  کد نامزد ۱۲۱۹

  ۷ – آقای  غلامرضا  دهقان فرزند امامعلى  مشهور به دکتر دهقان، دهقانى، دکتر دهقانى، دهقانى کاسین کد نامزد ۱۲۴۱

  ۸ – آقای  الهویردی  دهقانی فرزند عیسى  مشهور به دهقان، مهندس دهقان، دکتر دهقان، دهقانى، مهندس کد نامزد ۱۲۴۲

  ۹ – آقای  میکائیل  صفری فرزند نصیراله  کد نامزد ۱۲۴۶

  ۱۰ – آقای  علی  عباسی آبخواره فرزند قهرمان  مشهور به دکتر عباسى اوخارا،   کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۱ – آقای  محمدرضا  عباسی استمال فرزند علی  مشهور به عباسی کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۲ – خانم  زینت  عظیمی اندریان فرزند تقی  مشهور به دکتر عظیمى کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۳ – آقای  رضا  علی زاده فرزند سلطان  مشهور به مهندس، مهندس علیزاده، علیزاده کاسین، علیزاده، کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۴ – آقای  سعید  علیزاده فرزند عبدالحسین  مشهور به صیاد علیزاده، سرهنگ خاروانا، علیزاده خاروانا کد نامزد ۱۲۵۴

  ۱۵ – آقای  علی  قربان زاده ورزقان فرزند الهویردی  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۶ – آقای  محسن  ملکی فرزند رحمان  کد نامزد ۱۲۵۷

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.