تصاویری از احداث کارخانه روغن موتور و فرآورده های نفتی در اهر

تصاویری از احداث کارخانه روغن موتور و فرآورده های نفتی در اهر

ما علاوه بر تولید روغن موتور امکان تولید تراکتور کمر شکن در آینده را نیز داریم که بیشتر برای بیل زنی باغ ها استفاده می شود؛آن هم به گونه ای متفاوت از کل دنیا؛ در تمامی تراکتور های ساخته شده از گیربکس و کلاج برای انتقال نیرو استفاده می شود ولی در مدل ساخته شده ما نیازی به گیربکس و کلاج و حتی سیستم ترمز نیست و می تواند بدون آنها و بهتر از آنها به کار خود ادامه دهد به نحوی که یک شخص ۱۵ ساله نیز می تواند با آن رانندگی کند.

اقتدار امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم

اقتدار امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم

فرمانده سپاه ناحیه اهر: نجات دهنده جامعه شهدا بودند و هستند حتی امروزه و در این شرایط. این دعای شهدا است که انقلاب را حفظ کرده است و همانطور که خداوند فرموده است: شهدا زنده هستند و نزد پروردگار خود روزی می گیرند.