شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر

شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر

شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در محل فرماندهی انتظامی اهر و با حضور اعضای شورا به ریاست امام جمعه شهرستان اهر برگزار گردید.

شورای آموزش و پرورش اهر

شورای آموزش و پرورش اهر

شورای آموزش و پرورش اهر با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین در مدیریت آموزش و پرورش اهر برگزار شد.