مردم از بین کاندیداهای از بین صالح و اصلح، اصلح را انتخاب کنند

مردم از بین کاندیداهای از بین صالح و اصلح، اصلح را انتخاب کنند

امام‌جمعه شهرستان اهر گفت: باید از بین صالح و اصلح، اصلح را انتخاب نموده و چهره‌های انقلابی و کسانی را که نترس بوده و بتوانند در مقابل دشمن ایستاده و قلب نازنین رهبرمان را شاد و خنک نمایند، به مجلسین مهم خبرگان و شورای اسلامی بفرستیم و از انتخاب افراد سست، خنثی و بی‌تفاوت که موردنظر غرب و آمریکاست خودداری نمائیم تا بتوانیم برای همیشه آرزوی این‌ها را به یأس مبدل کنیم.