طرح اسامی فرصت کافی برای شناخت نامزدهای احتمالی انتخابات در اهر است

طرح اسامی فرصت کافی برای شناخت نامزدهای احتمالی انتخابات در اهر است

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم. طرح اسامی کاندیداهای احتمالی از آن روی اهمیت دارد که فرصت کافی برای شناخت آنها به دست می آید. اما چه شناختی؟ شناخت اینکه هر کدام از آنها چه شخصیتی دارند؟ در کارنامه شغلی شان کدام مناصب و پست های مدیریتی فهرست شده اند؟ چه

همچنان حکایت مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

همچنان حکایت مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

اهر- وبلاگ یوخا نوشت: مناره های بقعه شیخ شهاب الدین اهری تا میانه دهه چهل هر دو فیروزه ای بودند. مناره شرقی در ادامه اما آجرهای فیروزه ای رنگ خود را از دست داد. زمان پیش آمد تا این که حداقل طی یک دهه اخیر این نقص از سوی فعالان فرهنگی بارها در مطبوعات تذکر