پایگاه تحلیلی خبری اهروصال

» مرتضی حسن پور
  • از میرزا جعفر قراجه داغی تا شیخ فضل الله نوری؛
    تحلیل تاریخ، مکمل و ضرورت روایت تاریخ است
  • پراکنده دیدن رویدادهای تاریخی و نادیده انگاشتن وجوه ارتباطی شخصیت ها و حوادث تاریخی، همیشه مشکل ساز بوده و خواهد بود. اگر ما به نفوذ غرب و افکار غربی در نهضت مشروطیت اعتقاد داریم که لاجرم با توجه به ادله ها و بینات تاریخی هم باید بدان معترف بود پس باید ریشه های تاریخی و رد پای آن را در تاریخ بشناسیم و بشناسانیم.
  • یک راه برون رفت از مصائب راه “اهر – تبریز”
  • وبلاگ حکمت نوشت: از زمانی که خاکی بود و مسافرانش به دلیل ترس از مخاطرات جاده با سلام و صلوات در آن طی مسیر می نمودند تا اکنون که نه تنها از خطرات آن کاسته نشده بلکه به دلیل توسعه نیافتگی راه، متناسب با افزایش جمعیت و حجم ترافیک، رو به تزاید نیز می باشد […]
منابع امور آب اهر و جهاد کشاورزی اهر تابناك وب شرکت گاز آذربایجان شرقی تابناك وب کانال تلگرامی اهروصال تابناك وب
  • تبلیغات