مراسم روز حجاب وعفاف در شهرستان هریس

مراسم روز حجاب وعفاف در شهرستان هریس

به گزارش اهروصال، حجت الاسلام قهرمان احمدی در همایش حجاب وعفاف شهرستان هریس، اظهار داشت: نمادین دین ستیزی عبارت است از کشف حجاب و بحث حجاب یک مسئله فطری و غریزی می باشد. بزرگترین ضربه را به پیکره جامعه وارد کرد و در مقابل آن نماد مبارزه با کشف حجاب روحانیت است و رابطه عمیق