پایگاه تحلیلی خبری اهروصال

» عزیزی
  • رئیس اداره گاز شهرستان اهر:
    لزوم صرفه جویی در مصرف برای جلوگیری از قطع گاز طبیعی
  • اهروصال: رئیس اداره گاز شهرستان اهر گفت: خواهشمند است با حداکثر صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، رعایت دمای متعادل و کاهش دمای محلهای غیر ضروری ،امکان آسایش سایر هموطنان را نیز فراهم فرمایید.
منابع امور آب اهر و جهاد کشاورزی اهر تابناك وب شرکت گاز آذربایجان شرقی تابناك وب کانال تلگرامی اهروصال تابناك وب
  • تبلیغات