شیور ارسباران یک‌ساله شد

شیور ارسباران یک‌ساله شد

ماهنامه شیور ارسباران یک سال پیش در این وانفسای تعدد رسانه‌های مجازی و بازار کساد رسانه‌های مکتوب پا به عرصه وجود نهاد.