اقلاً از پول‌های آزادشده بدهی‌تان به شهرداری‌های ارسباران را تسویه کنید

اقلاً از پول‌های آزادشده بدهی‌تان به شهرداری‌های ارسباران را تسویه کنید

به گزارش خبرنگار اهروصال، متن نامه حامد همتی رئیس کمسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی به سخنگوی دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدین شرح است؛ جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سلام‌علیکم احتراماً پیرو ملاقات حضوری و در پیگیری مکاتبات صورت گرفته به شماره‌های ١٢٩۴۴١ مورخ ٩٣/١٠/٢٠