انتقاد یک مرجع از ابراز شادی از مرگ افراد

انتقاد یک مرجع از ابراز شادی از مرگ افراد

به گزارش اهروصال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، وی تصریح کرد: در سمت ما نیز ابراز شادی در مرگ افراد، چه ضرورتی دارد؛ این رفتار نه واجب است و نه مستحب؛ برای چه باید عواطف یک عده را جریحه دار کرد؟ علی الخصوص که حجاج ما برای انجام فریضه حج باید به این کشور