در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان روح اله صالحی به عنوان نایب رئیس فدراسیون گلف منصوب شد.

به گزارش اهروصال به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، محمود گودرزی طی حکمی روح اله صالحی را به عنوان نایب رئیس فدراسیون گلف منصوب کرد.

جلسه معارفه وی در محل فدراسیون با حضور مسئولین فدراسیون برگزار و در این نشست کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون با معرفی صالحی به عنوان نایب رئیس گفت: با توجه به اینکه کشور در راستای توسعه یافتگی خصوصا در بخش ورزش است و رشد صعودی خود را طی می کند ،فدراسیون به تیمی منسجم و قدرتمند درراستای مدیریت برنامه های آتی اش نیازمند است .

رئیس فدراسیون در ادامه صحبتهایش از فعالیتها و سوابق کاری صالحی سخن گفت و افزود: با همفکری سالم جمعی و استفاده از پتانسیل های موجود و همچنین جذب نیروهای کارآمد در فدراسیون شاهد اتفاقات مثبتی در آینده ای نزدیک خواهیم بود.