به گزارش «اهروصال»  روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اهر  اعلام کرد، مرتضی اکبری مدیر پژوهشسرای خیام اهر بعنوان پژوهشگر فعال در بین مناطق و نواحی  استان شد.

 

 

 دراین راستا لوح تقدیری از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان با مضمون (جنابعالی با علم به وظایف شغلی و سازمانی به فعالیت در عرصه پژوهش و تحقیق و کسب عنوان پژوهشگر فعال  در استان توفیق داشته اید تبریک عرض می نمایم.) تقدیم پژوهشگر فعال اهری شد.