به گزارش اهروصال، برنامه زمانی اجرای نمایشهای خیابانی و صحنه ای به شرح ذیل اعلام شده است:

برنامه نمایشی خیابانی نهمین جشنواره سراسری تئاتر ارسباران – برنامه نمایشی خیابانی (اجرای عمومی)

 

 


 

 

 

برنامه نمایشی خیابانی نهمین جشنواره سراسری تئاتر ارسباران ——— برنامه نمایشی صحنه ای (اجرای عمومی)