به گزارش اهر وصال، پیش از ظهر پنج شنبه بیست و پنجم مردادماه با حضور صادقی معاون تربیت بدنی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی قادر رمضان پور به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر معرفی و از خدمات جعفر شجاعی تقدیر شد.
جعفر شجاعی ۳۱ فروردین سال ۹۵ به سرپرستی و بیست و سوم خرداد همان سال به مدیریت آموزش و پرورش اهر منصوب شده بود.