به گزارش سرویس اجتماعی اهروصال؛

سدّکنندگان معابر در سایه بی توجهی مسئولین شهری و عدم اِعمال قانون، از پیاده روها عبور و اکنون به خیابا ن های اهر پیشروی نموده اند. عده زیادی از مغازه داران، پیاده روها را قرق کرده و به مِلک لایطاق خویش تبدیل نموده اند. به عنوان مثال شهروندان اهری اکنون نمی توانند به راحتی فاصله بین میدان آزادی ( یادبود) و میدان شهید فهمیده ( قالا قاپوسی ) را در پیاده رو طی کنند. انواع و اقسام موانع طبیعی و مصنوعی سدّ راه مردم شده است. اکنون کار به جایی رسیده است که در روز روشن و در مقابل چشمان تیزبین قانون و مجریان قانون، خیابان ها را نیز تصرف نموده و برای عموم ملت و رانندگان مزاحمت ایجاد کرده اند.

متاسفانه در اهر اکثر مغازه داران؛ خیابان و کوچه اصلی شهر را مُلک شخصی قلمداد کرده و با گذاشتن میله و صندلی یا جانوشابه و یا هر وسیله دیگر از پارک کردن وسایط نقلیه جلوگیری کرده و گاهی نیز با بی ادبی تمام پارک کردن خودرو در خیابان اصلی را تهدید به پنچری و یا خط انداختن می کنند و این در حالی است که پارک کردن در نقاط مجاز امری طبیعی و حق مسلم رانندگان و دارندگان خودرو است.

در برخی مواقع این اقدام غیرقانونی موجب درگیری نیز شده است چرا که برخی از متعرضین به حریم خیابان، با قلدری هرچه تمام برای مردم و رانندگان خط و نشان هم می کشند.

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و باید شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند که شهرداری اهر تاکنون در این زمینه قصور کرده و حتی به تماس های مکرر شهروندان برای برخورد با سد معابر ترتیب اثر نداده است و نمی دهد.

متاسفانه این جرم مشهود در اهر هر روزه  در حال اتفاق افتادن است ولی هیچ کدام از نهادهای مربوطه اعم از شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم تاکنون اقدام عملی و قاطع نکرده و فقط در حدّ حرف باقی مانده اند.