به گزارش اهروصال؛ همایش ارکان نظام تربیتی شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه اهر در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار گردید.

تصاویر/