به گزارش اهروصال؛ طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دکتر حسن فرهادی به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم انسانی معرفی شد.
در آئین معارفه رئیس جدید دانشکده علوم انسانی رئیس واحد اهر این دانشکده را یکی از دانشکده های فعال و پر جمعیت از مقطع کاردانی تا دکتری برشمرد.
دکتر نادر اسدی افزود ،رشته های علوم انسانی یکی از رشته های پرطرفدار این منطقه می باشد که لازم است با همت مضاعف و بهره مندی از اساتید با تجربه و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های آموزشیو ارائه برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی بر رونق و معرفی رشته های متنوع این دانشکده قدمهای موثری برداریم.
گفتنی است رئیس جدید دانشکده علوم انسانی عضو هیئت علمی تمام وقت واحدبوده و دارای مدرک دکتری تربیت بدنی می باشد.