به گزارش اهروصال؛ اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر در سال ۱۳۹۷ در محل ادامه آموزش و پرورش شهرستان اهر و با حضور مسئولین مربوطه برگزار گردید.

همچنین در این برنامه از اصحاب رسانه با اهدای لوح تقدیر و هدایا تقدیر به عمل آمد.