سرهنگ پاسدار ایمانی؛ فرمانده سپاه ناحیه اهر؛ در گفتگو با اهروصال؛ گفت: این کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور دیدن کرده و به اهر بازگشته است.

وی در ادامه افزود: این کاروان دیروز ساعت ۱۴ اعزام شده بودند و پس از زیارت شهدا، یادمان شهید بروجردی، شهدای گمنام ارومیه و دیدار از شهرهای ارومیه، مهاباد و پیرانشهر ساعت ۱۶ به طرف شهرستان اهر راه افتاده و ساعت ۲۱:۳۰ به شهر خود یعنی اهر بازگشتند.

سرهنگ ایمانی در پایان مطرح کرد: همانگونه که میبینید قدم این کاروان برای شهرستان اهر خوب و با برکت بوده و به محض ورود باران برکت الهی در اهر شروع به باریدن کرد که یکی از نعمت های الهی و حاصل دعای خیر شهدا است.

تصاویر/