به گزارش اهروصال؛ احمدزاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اهر در جمع خبرنگاران با توجه به توجه ویژه خیرین به امور بهداشت و درمان اذعان داشت: در ۸ تیر ماه آقای حسین عباس زاده واقف و خیر اهری قطعه زمینی به ارزش ۲۱۸ میلیون تومان برای ساخت درمانگاه وقت کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴ مورد وقف در اهر به ثبت رسیده است.