به گزارش اهروصال؛ دیدار شهردار اهر با سرکنسول ترکیه در ایران و مذاکره در خصوص چگونگی و هماهنگی جهت حضور شرکت‌های معتبر و صاحبان سرمایه ترکیه و مشارکت در طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری انجام شد.

در این دیدار مقرر شد نسبت به برگزاری نمایشگاه تولیدات ورنی اهر در استانبول در آینده نزدیک اقدام گردد.

به‌منظور انجام اقدامات نهایی مقرر شد سرکنسول ترکیه به همراه رایزن بازرگانی و کارشناسان مربوطه ظرف چند روز آینده از نزدیک از ظرفیت‌های حوزه اقتصادی، عمرانی، آموزشی، بازرگانی و خدماتی اهر بازدید کنند.