به گزارش اهروصال؛ در روز پنجم از شروع ثبت نام انتخابات میان دوره ای مجلس تعداد ثبت نام کنندگان به ۲۱ نفر رسیدند.

اسامی ثبت نام کنندگان روز پنجم به شرح زیر می باشد:

عباس عادلی شهیر، جهان زاهدی فر، میر سعید سهرابی، علیرضا صیادی و عوض علی پور

بر اساس گزارش های قبلی، در روز های گذشته نیز محمد اسلامی، علی اصغری، مهدی حسینیان سراجه لو، سجاد رجبی، محمد روحی حاجی خواجه لو، جلال شادمان، بیت اله عبدالهی، علی عبدالهی، صولت عطالو، امیررضا غنی زاده حاجی خواجه لو، احمد محرم زاده، بشیر مطلبی، شهریار ممی خانی، ایرج میرزایی، حمید نام آوران و صولت همت جو جوبند از ثبت نام کنندگان بودند.