به گزارش اهروصال؛ شنیده ها حاکی از آن است که ماموران وظیفه شناس نیروی انتظامی در تعقیب پدری که دو دختر خود را به قتل رسانده بود بودند که این تعقیب و گریز با خودرو در خیابان با توقف راننده فراری به اتمام می رسد. راننده پس از پیاده شدن از خودرو با سلاح گرم به سر خود شلیک کرده و اقدام به خودکشی می کند.

بنا به اضهارات کاربران فرد متهم اکنون زنده و در بیمارستان می باشد ولی امیدی برای زنده ماندن وی نیست.

فرد مورد نظر امروز جمعه صبح در بیمارستان امام رضا(ع) درگذشت.

علت این عمل وی بیماری روانی ذکر شده است.