به گزارش اهروصال؛ با توجه به گذشت ۴ روز از شروع ثبت نام انتخابات میان دوره ای تعداد ثبت نام کنندگان به ۱۶ نفر رسید.

در روز چهارم ۳ نفر اقدام به ثبت نام در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی اهر – هریس کرده اند که اسامی آنها در زیر آمده است:

محمد اسلامی، مهدی حسینیان سراجه لو و سجاد رجبی.

انتخابات میان دوره ای در ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ و همزمان با انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.