شروع به کار میدان دواب جدید اهر

شروع به کار میدان دواب جدید اهر

میدان دواب جدید اهر در خارج از شهر و در جاده مشگین شهر کار خود را آغاز کرد. از این پس تمامی خرید و فروش حیوانات اهلی فقط در این محل امکان پذیر بوده و میدان دواب قدیم به کار خود پایان داد.