شهادت‌طلبی را ما از امام حسین (ع) یاد گرفته‌ایم

شهادت‌طلبی را ما از امام حسین (ع) یاد گرفته‌ایم

ممی زاده: شهریورماه ۵۹ صدام در مصاحبه‌ای که بابا تلویزیون عراق داشت؛ دستور حمله به ایران را صادر کرد. وقتی از زمان مصاحبه بعدی سؤال شد؛ گفت هفته بعد در تهران مصاحبه بعدی انجام خواهد شد. محاسبات ارتش عراق نشان می‌داد که ظرف ۱ هفته می‌توانند کل ایران را تصرف کنند.

کسی که با شعار مرگ بر آمریکا در مسجد مخالفت کند در زمین دشمن بازی می کند

کسی که با شعار مرگ بر آمریکا در مسجد مخالفت کند در زمین دشمن بازی می کند

سرهنگ ایمانی گفت: مطلب مهمی که نباید فراموش شود این است که وقتی در تاریخ می‌نگریم اشخاصی را می‌بینیم که وقتی ندای اسلام و اسلام‌خواهی بلند می‌شود و می‌بینند منافع شخصی خودشان به خطر افتاده است، از تقدسات و احساسات مذهبی مردم در جهت منافع شخصی خودشان استفاده می‌کنند.