جایگاه اخلاق در زندگی

جایگاه اخلاق در زندگی

اخلاق در مسیر زندگی و حیات آدمیزاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت هر انسانی آنگاه تکامل‌یافته، شکل خواهد گرفت که ارزش‌ها و فضایل اخلاقی در وجود او متبلور شده در رفتار او تجلی یابد.

دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم استفاده می کند

دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم استفاده می کند

حجت الاسلام ممی زاده : دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی استفاده می کند.

از سقیفه تا کربلا

از سقیفه تا کربلا

حادثه عاشورا در ساعتی محدود در سرزمین تفتیده عراق و نبردی نا برابر بین دو جبهه عزت وذلت،کرامت و رذالت، ارزش و ضد ارزش برگزار شد.