بیش از ۲۰۰ نفر نوعروس در انتظار مساعدت خیّرین اهری

بیش از ۲۰۰ نفر نوعروس در انتظار مساعدت خیّرین اهری

اهروصال: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر گفت: یکی از محل‌های مصرف زکات، فقراء و مساکین هستند که اولویت اول با نیازمندان محل زکات جمع‌آوری‌شده است یعنی کسانی که در هزینه‌های اولیه زندگی خود ناتوان هستند و بر همین اساس ۶۰ درصد زکات برای نیازمندان محلی و ۴۰ درصد دیگر برای پروژه‌های عمرانی مربوطه هزینه خواهد شد.

بافت فرسوده شهری

بافت فرسوده شهری

اهروصال: همانطور که میدانیم به طور کلی کاهش کارایی هر پدیده و عدم رسیدگی، نگاهداری و تجدید حیات، فرسودگی را در پی دارد.