تصویری/ جاده های نوروزی شهرستان اهر

تصویری/ جاده های نوروزی شهرستان اهر

اهروصال: محورهای مواصلاتی شهرستان اهر، همواره به دلیل واقع شدن در میان دو استان از ترافیک پرحجمی برخوردار است که این امر در ایام نوروز نمود بیشتری پیدا می کند.

نماد ورنی در پایتخت ورنی ایران نصب می‌شود/ ساماندهى عمارت شهرداری اهر به‌عنوان موزه شهردارى

نماد ورنی در پایتخت ورنی ایران نصب می‌شود/ ساماندهى عمارت شهرداری اهر به‌عنوان موزه شهردارى

اهروصال: سرپرست شهرداری اهر گفت: ورنی که شهرستان اهر را به‌عنوان پایتخت ورنی معروف کرده، شهرداری اهر قصد دارد با هماهنگی و همکاری میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی نماد و یا کتیبه ورنی، دریکی از میادین پایتخت ورنی ایران ایجاد و رونمایی کند.